КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБКИ (КОЕФІЦІЄНТ "альфа")

Коэффициент аэродинамического сопротивления выработки (коэффициент "альфа") — coefficient of friction — aerodynamischer Widerstandsfaktor des Grubenbaus (Alpha-Faktor), Koeffizient "α" — величина, що залежить від ступеня і типу шорсткості поверхні виробки та конфігурації її перетину. Визначається розрахунковим шляхом, а також за допомогою довідкових таблиць в залежності від типу виробки, виду кріплення, його характеристики та від наявності у виробці конвеєрних поставів.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me