КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТКОГО ТРУБОПРОВОДУ μт.

Коэффициент потери напора простого короткого трубопровода — head loss coefficient of an ordinary short pipeline — *Druckverlustfaktor der einfachen kurzen Rohrleitung – безрозмірний коефіцієнт, який входить у формулу для витрати Qт у випадку простого короткого (довжиною l) трубопроводу постійного діаметра d, тобто, де Sт — площа поперечного перерізу трубопроводу; g — прискорення вільного падіння; Н – напір на трубопроводі (при витіканні в атмосферу): μт враховує втрати напору по довжині трубопроводу (λ*l/d), а також у місцевих опорах; λ — коефіцієнт гідравлічного тертя; ξ – коефіцієнт опору або втрат напору.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me