КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО СТИСКУВАННЯ РІДИНИ βv

Коэффициент объемного сжатия жидкости βv — coefficient of volumetric compression of fluid — *Flüssigkeitsvolumenkompressibilitätsfaktor, Faktor der Volumenflüssigkeitskompressibilität – відношення відносного зменшення об’єму V рідини (тобто величини dV/V) до нормальної напруги всебічного рівномірного стискування даного об’єму: . При точнішому визначенні необхідно брати відношення відповідних приростів двох названих величин. Коефіцієнт об’ємного стискування рідини є величиною, оберненою модулю об’ємної пружності, K: .

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me