Кабелі для гірничих робіт

Кабели для горных работ — cables for mining — Kabel für Bergarbeiten — кабелі призначені для енергопостачання видобувного та прохідницького гірничого устаткування, приєднання до джерел електричної енергії різних пересувних машин і механізмів, що застосовуються при видобутку руд золота, вугілля, торфу і інших копалин. Подаємо опис найбільш поширених кабелів, які використовувалися на вітчизняних гірничих підприємствах у 1991-2001 рр. (позначення згідно ГОСТ та ТУ чинних на вказаний період).

А. Кабелі для відкритих гірничих робіт:

Кабелі марки КГЭ, КГЭТ призначені для живлення екскаваторів, відвалоутворювачів, добувних машин і т.і. в електричних мережах з ізольованою нейтраллю змінної напруги до 6 кВ частоти 50 Гц, обладнаних апаратурою автоматичного відключення при однофазному замиканні на землю. Вони працюють при температурі оточуючого середовища від – (40-60)°С до +50°С і відносній вологості 98% при 25оС. Кабелі мають три основні, одну заземлюючу і одну допоміжну жили. Електричний опір ізоляції основних жил при температурі 20°С: 200*106 Ом*км кабелю КГЭТ і 50*106 Ом*км — КГЭ. Кабелі стійкі до знакозмінних вигинів навколо роликів на кут ± рад з розтяжним зусиллям 196 Н. Кабелі з гумовим екраном перетином 10-50 мм2 на ролик діаметром 400 мм витримують 40000 вигинів, а перетином 70-50 мм2 на ролик діаметром 600 мм — 30000 вигинів.

Кабель марки КШВГТ-10 призначено для стаціонарної і пересувної прокладки і приєднання рухомих механізмів до електромереж змінної напруги 10 кВ частоти 50 Гц при температурі від — 50 до +85 °С. Кабель КШВГТ-10 виготовляють з трьома основними жилами перетином від 25 до 150 мм2 і трьома заземлюючими жилами перетином 6-25 мм2 в залежності від перетину основних жил. Ізольовані жили після тригодинного перебування у воді випробовують змінною напругою 20 кВ частоти 5о Гц протягом 15 хв. Електричний опір ізоляції за нормальних кліматичних умов не менше 100*106 Ом*км, при відносній вологості повітря 98% та температурі 35°С — 75*106 Ом*км. Кабелі витримують 50 циклів знакозмінних вигинів на кут /2 рад по радіусу не менше 6 d кабелю; 250 циклів перемотувань на барабан з діаметром шийки не менше 15 d. Вони стійкі при впливі: вібраційних навантажень в діапазоні частот 1-5000 Гц з прискоренням до 392 м/с2; багаторазових ударів з прискоренням до 1470 м/с2; поодиноких ударів з прискоренням до 9800 м/с2; лінійних навантажень з прискоренням 4900 м/с2.

Б. Шахтні кабелі.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me