Кавітаційний коефіцієнт швидкохідності, С

Кавитационный коэффициент быстроходности С — cavitation specific speed C — Kavitationsschnelllaufkoeffizient – критерій подібності, який характеризує всмоктувальну здатність відцентрових насосів і визначається залежністю:

де n – кількість обертів, 1/хв; Qopt – оптимальна витрата, м3/с; Δhкр – критичний кавітаційний запас напору, нижче значини якого виникає кавітація, м.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me