абсолютна геохронологія

Абсолютная геохроногогия — absolute geochronology — absolute Geochronologie – розділ геохронології, який охоплює проблеми встановлення абсолютного віку гірських порід. Спирається на дані геохімії, використовує закономірності радіоактивного розпаду хімічних елементів. Встановлює вік границь різних підрозділів стратиграфічної шкали та їх тривалість, вік тектоно-магматичних подій.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me