абсорбційне осушування газу

Абсорбционная осушка газа — absorptive gas desiccation — Absorptionsgastrocknung, absorptives Trocknen des Gases – вилучення пари води з газу рідкими поглиначами. Найбільше поширення як поглиначі води на устаткуванні абсорбційного осушування газу знайшли гліколі. Для реалізації процесу осушування газу від води до точок роси від – 10 до – 15оС використовують сепаратор, абсорбер, реґенератор гліколю, теплообмінник "гліколь-гліколь", насос. Для реґенерації звичайно застосовують вогневий реґенератор чи десорбер колонного типу з подаванням рефлюкса на верхню тарілку. Підвищення концентрації реґенерованого гліколю поряд з підігріванням його в реґенераторі досягається або створенням вакууму в колоні реґенерації, або додатковим вилученням пари води з реґенерованого гліколю за допомогою сухого газу. Більш глибоке осушування газу (до точок роси від – 40 до – 60оС) з використанням гліколевого устаткування досягається за температур контакту в абсорбері 8 – 10оС і високих концентрацій реґенерованого гліколю (до 99,8 – 99,95%). Газ осушується в контакторі, реґенерація гліколю відбувається в десорбері підігріванням з допомогою печі (ребойлера), у стрипері (відгінній колоні) з допомогою відгінного сухого газу. Енергетичні витрати, які пов’язані з циркуляцією всього об’єму реґенерованого висококонцентрованого гліколю по всій схемі, можна зменшити застосуванням процесу двоступінчастого осушування газу висококонцентрованим гліколем. Тут газ осушується від води в адсорбері двома потоками гліколю: потоком реґенерованого гліколю з десорбера і потоком реґенерованого висококонцентрованого гліколю зі стрипера. В обох цих схемах зниження втрат гліколю, що зумовлені його випаровуванням в сухий газ і крапельним винесенням з осушеним газом, досягається промиванням осушеного газу рідким пентаном, потік якого скеровується у верхню частину абсорбера насосом. Вказані схеми можуть реалізуватися на низькотемпературному устаткуванні (скраплення газів) газопереробних заводів, де необхідно досягати глибокого осушування газу. У випадку температур вище 50оС на стандартних гліколевих устаткованнях передбачають охолодження газу в апаратах повітряного охолодження перед подаванням його на осушування. Якщо температура газу нижча 6–8оС, то перед подаванням газу на устатковання гліколевого осушування його підігрівають у печі підігрівання чи в теплообміннику. Ступінь охолодження чи підігрівання газу перед подаванням його на устатковання осушування вибирають, виходячи з розрахункової температури контакту, необхідної точки роси і враховуючи фізико-хімічні властивості осушувача. За усталеними нормами експлуатації насичення розчину осушувача беруть рівним 2,5 %. Витрату розчину гліколю в системі циркуляції визначають розрахунком, але беруть не менше 20 л/1000 м3 осушуваного газу. Втрати осушувача не повинні перевищувати 20 г/ 1000м3 (винесення, випаровування тощо).

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me