автоматизована система проектування

Система автоматизированного проектирования (САПР) — Computer-Aided Design System (CAD) — *automatisiertes Projektierungssystem – АС, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування об'єкта, кінцевим результатом якого є комплект проектної, конструкторської та програмної документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування. ДСТУ 2226-93.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me