автоматичний газовий захист шахт

Автоматическая газовая защита (АГЗ) шахт — automatic gas protection of mines; mine automatic gas protection — *automatischer Gasschutz von Gruben – сукупність технічних засобів і організаційних структур, які забезпечують постійний телеконтроль вмісту газу метану. А.г.з.ш. виконується за допомогою спеціальної апаратури (напр., АМТ-3) автоматичного газового захисту і автоматичного централізованого контролю метану, призначеної для безперервного телеконтролю вмісту газу метану в гірничих виробках вугільних шахт і автоматичного газового захисту. При наявності на шахті АСКП (автоматизованої системи керування підприємства), система АГЗ може бути її складовою частиною. Система АГЗ використовується на шахтах ІІІ категорії, надкатегорійних і небезпечних за викидами вугілля, породи і газу. Система забезпечує: контроль вмісту метану в місцях розташування датчиків, передачу безперервної інформації щодо вмісту метану до диспетчерського пункту та її реєстрацію, місцеву та централізовану звукову і світлову аварійну сигналізацію про перевищення встановленої норми вмісту метану; автоматичне відключення електричного живлення об’єкту.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me