автометаморфізм

Автометаморфизм — autometamorphism — Autometamorphose — сукупність фіз.-хім. процесів, що приводять до зміни мінерального складу гірських порід під впливом розчинів і флюїдів, генетично пов'язаних з породами, що формуються. При цьому може відбуватися як перекристалізація мінералів, так і їх метасоматична зміна. Ряд дослідників допускають, що процеси А. починаються ще на магматич. стадії, і згідно з цим виділяють власне магматичну (>600 оС), пневматолітичну (600-375 оС) і гідротермальну (<375 оС) стадії. Згідно з поширеними уявленнями (Д.С.Коржинський), процеси А. відносяться лише до післямагматич. етапу, під час якого змін зазнає вже тверда порода. Процеси зміни мінералів в присутності магми під впливом трансмагматич. розчинів належать до метамагматизму. У цьому випадку (напр., для ґранітоїдів) розрізняють стадії кислотного вилуговування й осадження лугів. Прикладами А. є сосюритизація плагіоклазу, хлоритизація амфіболу, спілітизація і уралітизація порід лужного складу, пропілітизація лужних і середніх порід, ґрейзенізація лейкоґранітів і ін.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. автометаморфізм — -у, ч. Перетворення магматичної гірської породи під впливом розчинів та летких речовин. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. автометаморфізм — АВТОМЕТАМОРФІ́ЗМ, у, ч. Зміна магматичної гірської породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділяються під час її охолодження. Взаємодія летких елементів із гірською породою, що вже закристалізувалася, приводить до автометаморфізму (з наук. літ.). Словник української мови у 20 томах
  3. автометаморфізм — автометаморфі́зм (від авто... і метаморфізм) зміна магматичної гірської породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділяються під час її охолодження. Словник іншомовних слів Мельничука