авторадіографія

Авторадиография — autoradiography — Autoradiographie — метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до йонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва — р а д і о а в т о г р а ф і я.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авторадіографія — -ї, ж. Метод реєстрації розподілу радіоактивних речовин (ізотопів) в об'єктах, що полягає в накладенні на них спеціальної фотоплівки. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. авторадіографія — АВТОРАДІОГРА́ФІЯ, ї, ж., фіз. Метод вивчення розподілу радіоактивних речовин (ізотопів) у досліджуваному об'єкті, який полягає в накладанні на об'єкт (зріз стебла рослини, сплав і т. ін. Словник української мови у 20 томах
  3. авторадіографія — авторадіогра́фія (від авто... і радіографія) метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об’єкт чутливу до іонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва – радіоавтографія. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. авторадіографія — Метод дослідження, який застосовують в біології та медицині для визначення локалізації радіоактивних елементів і помічених ізотопами зв'язків у клітинах і тканинах та для спостереження за перебігом реакцій, в яких вони беруть участь. Універсальний словник-енциклопедія