адрони

Адроны — hadrons — Hadrone — загальна назва елементарних частинок (протонів, нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10-24сек, тобто менше ніж за інших взаємодій (слабкої і електромагнітної). Це мезони (піони та каони) і баріони (нуклони та гіперони). Взаємний перехід між мезонами і баріонами заборонений законом збереження баріонного заряду. Цей закон забезпечує стабільність ядерної матерії, а, отже, всього речовинного світу. А. характеризуються особливим числом — дивністю. Взаємодія А. здійснюється через обмін піонами. Структурними елементами А. є кварки.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. адрони — адро́ни (від грец. αδρός – сильний) загальна назва елементарних частинок (протонів, нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10-24 сек, тобто менше ніж за інших взаємодій (слабкої і електромагнітної). Словник іншомовних слів Мельничука
  2. адрони — -ів, мн. (одн. адрон, -а, ч.). Загальне найменування елементарних частинок, що беруть участь у так званій сильній взаємодії (протони, нейтрони, мезони і т. ін.). Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. адрони — АДРО́НИ, ів, мн. (одн. адро́н, а, ч.), фіз. Загальна назва елементарних частинок, що беруть участь у сильних взаємодіях (баріони і мезони). Так звані адрони, в тому числі протон і нейтрон, складаються з простіших і фундаментальніших частинок – кварків з дробовим електричним зарядом (з наук. літ.). Словник української мови у 20 томах