аерозолі

Аэрозоли — airsols — Аerosole, Luftkolloide, аerosol Schwebstoffe — дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового середовища (напр., повітря) де зависли ці частинки. А. присутні в атмосфері шахт, кар’єрів, копалень, збагачувальних фабрик, брикетних фабрик тощо. За характером утворення розрізняють диспергаційні і конденсаційні А. Д и с п е р г а ц і й н і А. виникають під час розбризкування рідин, дроблення і подрібнення твердих речовин, особливо тонкого подрібнення в струминних млинах, переходу до завислого стану порошків, руйнування вугільного і породного масивів (буріння шпурів і свердловин, підривні роботи, при роботі комбайнів гірничих, екскаваторів і ін.). К о н д е н с а ц і й н і А. утворюються під час конденсації пари. Швидкість осідання частинок А. дуже мала. Частинки А. мають розміри від найбільших молекул (від 1 нм) до 100 мкм, їх вміст в 1 см3 повітря — від декількох одиниць до декількох тисяч. А. поділяються на тумани (дисперсна фаза — краплі рідини 10 мкм), дими (частинки 0,1-5 мкм), смог (0,1-50 мкм) та пил (до 10-100 мкм). Тонкодисперсну тверду речовину А. називають порошком. Пил, що осів, та порошок — тотожні поняття. Тверді частинки А., що осіли (тонкий порошок) згідно з термінологією колоїдної хімії називають аерогелем. А. поділяють на полідисперсні та монодисперсні. Тривалість перебування частинки А. у завислому стані залежить від седиментаційної швидкості (швидкості осідання) та швидкості витання. Седиментаційна швидкість — швидкість падіння, яку має частинка А. у спокійному дисперсійному середовищі під дією сили ваги. Швидкість витання — швидкість, якої набуває частинка під дією вертикального висхідного потоку. Від співвідношення цих швидкостей залежить запиленість повітря у гірничих виробках та промислових приміщеннях. Видобування, переробка, транспортування та використання сухих подрібнених речовин часто пов’язані з інтенсивним утворенням шкідливих для здоров’я людини А. (напр., при дробленні, подрібненні г.п., бурінні, висадженні г.п. на кар’єрах тощо). За масовою концентрацією встановлюються санітарні норми пилу в повітрі гірн. підприємств. А. з високим вмістом шкідливого пилу на шахтах, кар'єрах, збагач. ф-ках викликають специфічне захворювання – пневмоконіоз (силікоз, антракоз тощо). А., що містять вугільний, алюмінієвий та інш. види пилу, вибухонебезпечні. Для боротьби з аерозольним забрудненням повітря проводиться провітрювання приміщень, застосовуються індивідуальні засоби захисту та ін.

У вигляді А. спалюють рідке та порошкоподібне паливо на ТЕС, іноді – в малих котлоаґреґатах, наносять лакофарбові суміші тощо. Приготування А. з флотаційних реаґентів забезпечує підвищену ефективність флотації та зменшення витрат реаґентів завдяки більш рівномірному їх розподілу у масі флотаційної пульпи і збільшенню загальної поверхні крапель. А. виникає при деяких процесах зневоднення к.к., напр., методом механічного зриву водних плівок та в інш. технологічних процесах.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аерозолі — аерозо́лі (від аеро... і золі) системи з твердих або рідких частинок (дим, туман), завислі в газоподібному середовищі (напр., у повітрі). Словник іншомовних слів Мельничука