акролеїн

Акролеин — acrolein — Akrolein, Propenal, Akrylaldehyd — С3Н4О, або СН2:СНСНО, безколірна легкозаймиста сльозоточива рідина з неприємним різким запахом пригорілих жирів. Молекулярна маса 56,07. У повітрі присутня у вигляді парів, які в 1,9 рази важчі за нього і добре розчиняються у воді. Отруйний. Десятихвилинне перебування в атмосфері, яка містить 0,014 % А. для людини смертельне. В рудникову атмосферу та атмосферу кар’єрів А. надходить у вигляді вихлопних газів дизельних двигунів. Гранично допустима концентрація А. 0,00008% за об’ємом.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. акролеїн — (акриловий альдегід) H2C = CH — CHO, органічна сполука; токсична рідина, яка легко полімеризується; сировина для виробництва пластмас, гліцерину, ліків. Універсальний словник-енциклопедія
  2. акролеїн — (від лат. асеr, ж. p. acris – гострий і oleum – олія) органічна сполука; безбарвна летка рідина з різким запахом, дуже отруйна, подразна. Застосовують переважно у виготовленні лікарських препаратів. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. акролеїн — -у, ч. Летка безбарвна подразливо-сльозогінна рідина з різким запахом; використовують для синтезу гліцерину, піридину, ліків тощо. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. акролеїн — АКРОЛЕЇ́Н, у, ч., хім. Органічна сполука, альдегід акрилової кислоти, найпростіший ненасичений альдегід. Акролеїн застосовують переважно у виготовленні лікарських препаратів (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  5. акролеїн — акролеї́н іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови