аксонометричні проекції

Аксонометрические проекции — axonometric projections, isometric projections — axonometrische Projektionen — зображення предмета шляхом його паралельного проекціювання разом із пов’язаною з ним системою трьох взаємноперпендикулярних координат на площину. Використовується для наочного зображення гірничих виробок та геологічних структур. Аксонометричне зображення супроводжується аксонометричним масштабом, який являє собою систему аксонометричних oсей, проградуйованих у вiдповiдностi з числовим масштабом А.п., прийнятим умовами проекціювання та показниками спотворення p, q, r.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me