алітизація

Аллитизация — allitization — Allitisation – тип хім. вивітрювання г.п., властивий вологим тропікам і субтропікам. Характерний розкладом силікатів, виносом лугів, лужноземельних елементів та кремнезему і накопиченням оксидів алюмінію, заліза, титану.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me