амплiтуда диз'юнктиву (порушення)

Амплитуда дизъюнктива (нарушения) — amplitude of disjunctive — Disjunktivamplitude — вiдстань висячого крила (висячого боку) диз'юнктиву Рв вiдносно лежачого крила (лежачого боку) Рл в характерному чи заданому напрямку. В залежностi вiд напрямку, за яким визначають вiдстань мiж крилами, розрiзняють такi А.д.: с т р а т и г р а ф i ч н у або н о р м а л ь н у (N — вiдстань мiж крилами покладу, яка визначена по нормалi до поверхнi пласта); в е р т и к а л ь н у (h — вiдстань мiж крилами чи їх продовженням у вертикальному напрямку) :

h=N/cos δp

г о р и з о н т а л ь н у (l — найкоротша горизонтальна вiдстань мiж крилами, яка вимiрюється навхрест простягання крил ) :

l=N/sin δp

з а п р о с т я г а н н я м з м i щ у в а ч а (L- горизонтальна вiдстань мiж змiщеними крилами), вимiрюється у площинi змiшувача :

L=l/sin ω=N/sin δp sin ω

де ω — рiзниця кутiв простягання площин крила i змiщувача , δр- кут падiння крил. В.В.Мирний

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me