амфіболи

Амфиболы — amphiboles — Amphibole — група мінералів класу силікатів однакової кристалохімічної будови, аніонний радикал яких є стрічковим з формулою [ Si4 O11]6-. В ґратці обов’язково наявний гідроксил ОН-, який інколи заміщується F-. А. поділяються на ромбічні (антофіліт) і дуже поширені моноклінальні, серед яких найвідомішою є рогова обманка.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. амфіболи — АМФІБО́ЛИ, ів, мн. (одн. амфібо́л, у, ч.). Група мінералів – складних силікатів магнію, кальцію, заліза, алюмінію, натрію, які є породотвірними мінералами вивержених і метаморфічних гірських порід. Словник української мови у 20 томах
  2. амфіболи — -ів, мн. (одн. амфібол, -у, ч.). Група породоутворюючих мінералів класу силікатів, силікатні сполуки магнію, заліза, кальцію, іноді алюмінію й лужних металів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. амфіболи — амфібо́ли (від грец. αμφίβολος – двозначний, оманний) група породоутворюючих мінералів класу силікатів, кремнекисневі сполуки магнію, заліза, кальцію, іноді алюмінію й лугів. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. амфіболи — Група мінералів, крем'яні й глинокрем'яні сполуки натрію, кальцію, марганцю і заліза; часто складові магматичних і метаморфічних скель; утворюють кристали, волокнисті (азбест) або щільні (нефрит) скупчення. Універсальний словник-енциклопедія