борні руди

Борные руды — borax, tіncal — *Borerze — природні мінеральні утворення, що містять бор в таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. використання технічно можливе і економічно доцільне. Як Б.р. використовуються природні борати і боросилікати. Найбільш поширені борати натрію, кальцію і магнію. Попутні корисні компоненти Б.р. — залізо, олово, сульфіди кольорових металів. Родов. генетично розділяють на ендогенні та екзогенні. Ендогенні мають перев. контактово-метасоматич. генезис і утворюються боратами в формації магнезіальних скарнів або боросилікатами в формації вапнякових скарнів. Екзогенні родов. поділяють на вулканогенно-осадові, в яких переважають борати кальцію, і галогенно-осадові з боратами магнію. Самостійний тип екзогенних родов. — мінералізовані води гарячих джерел, озера ропи. Б.р. розробляють г.ч. підземним способом. Найбільші родов. Б.р. відомі в Росії, Китаї, Кореї, США, Аргентині, Перу, Чилі, Туреччині.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me