геоморфологія

Геоморфология — geomorphology — Geomorphologie — наука про рельєф Землі, його походження, історію розвитку та географічне поширення його форм. Геоморфологія поділяється на загальну (розглядає найбільш широкі питання будови та розвитку рельєфу), галузеву (вивчає рельєф за деякими показниками) та регіональну (досліджує рельєф окремих ділянок земної поверхні). Належить до системи геолого-географічних наук. Як самост. наук. дисципліна Г. склалася в кінці ХІХ — на поч. ХХ ст. В її становленні та розвитку особливу роль відіграли дві школи — американська та європейська (г.ч. німецька).

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. геоморфологія — геоморфоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. геоморфологія — -ї, ж. Наука про рельєф земної поверхні, його походження, розвиток та господарське використання. || чого. Рельєф поверхні певної території, її структура та процес розвитку. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. геоморфологія — ГЕОМОРФОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука про рельєф земної поверхні, його походження, розвиток та господарське використання. Для багатьох навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій, які постійно оновлюються відповідно до сучасних досягнень географії... Словник української мови у 20 томах
  4. геоморфологія — геоморфоло́гія (від гео... і морфологія) наука про рельєф земної поверхні (включаючи дно океанів), його походження, історію розвитку, географічне поширення й господарське використання. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. геоморфологія — Наука, що вивчає форми рельєфу поверхні Землі, еволюцію цих форм, а також їхній зв'язок із кліматом, будовою і геологічною історією регіону; поділяється на: загальну, галузеву, регіональну; тісно пов'язана з географією і геологією. Універсальний словник-енциклопедія
  6. геоморфологія — ГЕОМОРФОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука про рельєф земної поверхні, його походження, розвиток та господарське використання; // чого. Рельєф поверхні певної території, її структура та процес розвитку. Геологічна будова та геоморфологія Іспанії своєрідні (Наука.. Словник української мови в 11 томах
  7. геоморфологія — рос. геоморфология наука про рельєф земної поверхні (включаючи дно рік і океанів), його походження, розвиток, географічне поширення й господарське використання. Eкономічна енциклопедія