дипольний момент

Дипольный момент — dipole moment — Dipolmoment — величина, що характеризує електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. е л е к т р и ч н и й) або магнітні властивості речовин (Д. м. м а г н і т н и й). Залежить від розподілу зарядів у системі.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. дипольний момент — дипо́льний моме́нт (від диполь і момент) величина, що характеризує електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. електричний) або магнітні властивості речовини (Д. м. магнітний). Словник іншомовних слів Мельничука