автодиспетчер

АВТОДИСПЕ́ТЧЕР, а, ч.

Система автоматизованого управління (на транспорті, електростанціях і т. ін.), що виконує функції диспетчера.

Автодиспетчер належить до класу систем “людина і машина”, що забезпечує автоматизацію процесу управління із врахуванням найвигідніших (оптимальних) режимів роботи керованого об'єкта (з наук. літ.);

Розрізняють два режими роботи автодиспетчера: нижчий – коли керуюча обчислювальна машина використовується лише для розробки оперативних планів, а виконує їх оператор; вищий – при якому керуюча обчислювальна машина використовується для реалізації планів з необхідним контролем виконання (з наук.-техн. літ.);

Більшу частину завдань залізничного автодиспетчера виконує керуюча обчислювальна машина (збір та обробка інформації про рух поїздів, складання та коригування планів-графіків руху і т. ін.), а за диспетчерами залишається загальне керівництво і специфічні функції, які важко алгоритмізувати (з наук.-попул. літ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. автодиспетчер — автодиспе́тчер іменник чоловічого роду, істота Орфографічний словник української мови
  2. автодиспетчер — -а, ч. Комплексна система, що забезпечує автоматизацію процесу управління на основі оптимальних режимів роботи керованого об'єкта. || Автоматична система, яка забезпечує управління на транспорті, на енергетичних та інших підприємствах. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. автодиспетчер — Автодиспетчер — autocontroller, supervisory (control) system — *Autodispatcher — комплексна система, що забезпечує автоматизацію процесу управління на основі оптимальних режимів роботи керованого об'єкта. Гірничий енциклопедичний словник
  4. автодиспетчер — автодиспе́тчер (від авто... і диспетчер) комплексна система, що забезпечує автоматизацію процесу управління на основі оптимальних режимів роботи керованого об’єкта. Словник іншомовних слів Мельничука