авіа...

АВІА...

Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову авіаці́йний, напр.: авіабензи́н, авіагарма́та, авіадвигу́н, авіазаво́д, авіаз'є́днання, авіамая́к, авіамото́р, авіапо́лк, авіапромисло́вість, авіаторпе́да; 2) слову пові́тря́ний, напр.: авіадеса́нт, авіаескадри́лья, авіазені́тний, авіазв'язо́к, авіаро́зві́дка, авіасполу́чення, авіаспо́рт, авіатра́нспорт.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авіа... — Перша частина складних слів, що відповідає слову авіаційний і поняттю "повітряний"; пишеться разом: авіамотор, авіафауна (але авіа- і ракетобудування). Літературне слововживання
  2. авіа... — Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову авіаційний, напр.: авіадвигун, авіазавод, авіаз'єднання і т. ін.; 2) слову повітряний, напр.: авіадесант, авіазв'язок, авіасполучення і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. авіа... — (від лат. avis – птах) у складних словах відповідає поняттю «авіаційний». Словник іншомовних слів Мельничука
  4. авіа... — рос. авиа... (від латин. avis — птах) — у складних словах відповідає поняттю "авіаційний". Eкономічна енциклопедія