актуалізація

АКТУАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж.

Дія за знач. актуалізува́ти.

Актуалізація описуваних подій часом, як у поемі “Юродивий”, досягається вкрапленням словосполучень, стилізованих під царські маніфести (В. Русанівський);

У мисленні завжди наявна актуалізація раніше утворених тимчасових нервових зв'язків, міжсигнальних асоціацій (з наук. літ.);

В умовах актуалізації українського питання в міжнародних відносинах наддніпрянські політемігранти за сприяння Австро-Угорщини і Німеччини та допомоги галичан 4 серпня 1914 р. заснували Союз визволення України (із журн.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. актуалізація — (лат. aktualis — діяльний) реалізація можливостей мовних одиниць відповідно до стилістичної мети спілкування: семантико-стилістичне наголошення, змістове виокремлення мовних одиниць за несподіваними мовними зв’язками. Словник стилістичних термінів
  2. актуалізація — [актуал'ізац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  3. актуалізація — актуаліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. актуалізація — -ї, ж. Дія за знач. актуалізувати і стан за знач. актуалізуватися. Актуалізація даних — регулярне внесення змін в інформаційні фонди. Актуалізація інформації — сукупність операцій з підтримання інформаційної бази в стані, що відображує всі зміни об'єкта на поточний момент часу. Великий тлумачний словник сучасної мови