валоризація

ВАЛОРИЗА́ЦІЯ, ї, ж.

1. екон. Цілеспрямоване підвищення вартості товарів, курсу цінних паперів, валюти і т. ін. шляхом спеціальних державних заходів.

Механізм валоризації пенсій буде застосовуватися лише до трудових пенсій (із журн.).

2. екон. Те саме, що ревальва́ція.

Валоризація використовується для регулювання курсу валюти в країнах із сильними валютами при стійкому позитивному сальдо платіжного балансу (з наук. літ.);

Валоризація приводить до подорожчання вартості експорту і здешевлення імпорту (з наук.-попул. літ.).

3. лінгв. Набуття мовною одиницею смислорозрізнювального значення.

Р. Якобсон пов'язував валоризацію із фонологічним рівнем мови і говорив про виникнення фонологічного розрізнення як про “фонологічну валоризацію”, тобто набуття фонологічної значимості (з наук. літ.).

4. перен. Підвищення цінності чого-небудь.

У період перебудови стала відчутною валоризація свободи в найpізноманітніших її пpоявах в економіці, політиці, засобах інформації тощо (з газ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. валоризація — (англ. valorization) сукупність заходів, спрямованих на штучне підвищення ціни товару, курсу цінних паперів, національних паперових грошей. Економічний словник
  2. валоризація — -ї, ж., ек. 1》 Цілеспрямоване підвищення ціни товару, курсу цінних паперів і т. ін. 2》 Збільшення золотого вмісту грошової одиниці стосовно валют інших країн. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. валоризація — (фр.) Поліпшення якості забудови; її додаткове оздоблення. Архітектура і монументальне мистецтво
  4. валоризація — Ї, ор. -єю. 1. Сукупність заходів для штучного підвищення ціни товару. 2. Заходи для підвищення курсу паперових грошей. Літературне слововживання
  5. валоризація — валориза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. валоризація — валориза́ція (франц. valorisation) у капіталістичних країнах штучне підвищення ціни будь-якого товару (головним чином через скорочення виробництва його) або курсу паперових грошей. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. валоризація — рос. валоризация (фр. valorisation) — 1. Штучне підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів, валюти внаслідок заходів, які вживає держава, уряд. 2. Заходи для підвищення курсу грошей. Eкономічна енциклопедія