глобалізація

ГЛОБАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж.

Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.

Глобалізація економіки – це посилення взаємозв'язків, взаємодій і взаємозалежності економік, економічних систем різних країн світу, інтернаціоналізація виробництва і капіталу (з наук. літ.);

Питання глобалізації стало досить актуальним у 90-ті роки XX століття (із журн.);

Глобалізація є процесом, в ході якого світ перетворюється в єдину глобальну систему (з газ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. глобалізація — -ї, ж. Дія за знач. глобалізувати. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. глобалізація — глобаліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. глобалізація — [глобал'ізац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  4. глобалізація — (від англ. glob; нім. globus — глобус, земна куля) надання чому-небудь загального характеру, який стосується всієї земної кулі, до всього людства; всесвітній Словник іншомовних соціокультурних термінів