інтер...

ІНТЕР...¹

Префікс, перев. в іменниках і прикметниках іншомовного походження, що означає між, поміж, напр.: інтерзона́льний, інтерлі́нгва, інтерфа́за.

ІНТЕР...²

Перша частина складних слів, що відповідає словам міжнаро́дний, інтернаціона́льний, напр.: інтерклу́б, інтербрига́да, інтеркома́нда.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інтер... — Префікс, що означає перебування поміж ким-, чим-небудь, періодичність дії, скасування, знищення: інтернаціоналізація. Літературне слововживання
  2. інтер... — (лат. inter...) префікс, що означає перебування поміж, періодичність дії, скасування, знищення. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. інтер... — Між... Словник чужослів Павло Штепа
  4. інтер... — рос. интер... (латин. inter...) — префікс, що означає перебування між, періодичність дії, скасування, знищення (напр. інтернет, інтервенція). Eкономічна енциклопедія