аналог

ана́лог

[аналог]

-га, м. (на) -гу, мн. -гие, -г'іў

Джерело: Орфоепічний словник української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аналог — -а, ч., книжн. Те, в чому виявляється схожість, подібність до іншого предмета або явища. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. аналог — (грец. — розмірний) Зображення чи форма, відповідна іншим за якими-небудь ознаками (призначенням, конструкціями, темою, сюжетом, композицією, характеру моделювання, матеріалу, техніці виконання). Архітектура і монументальне мистецтво
  3. аналог — АНА́ЛОГ, а, ч. Те, що являє собою відповідність чомусь, схожість із чимось. За свідченням археологів, Мізинське поселення на Десні, Кирилівське, Межиріч, Гінці не мали на той час аналогів у всій Європі (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. аналог — ана́лог (від грец. ανάλογος – відповідний) об’єкт вивчення, схожий (аналогічний) з певним іншим об’єктом. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. аналог — АНА́ЛОГ, а, ч., книжн. Те, в чому виявляється схожість, подібність до іншого предмета або явища. Останнім часом багато уваги приділяють вивченню кортизону — синтетичного аналога гормону кори надниркової залози (Фізіол. ж., VII, 1, 1961, 61). Словник української мови в 11 томах
  6. аналог — рос. аналог (від грец. analogos — відповідний) — термін теорії пізнання, що означає ідеальний об'єкт, предмет (поняття, теорію, метод дослідження та ін.), що адекватно відбиває певний матеріальний предмет, процес, закономірність. Eкономічна енциклопедія
  7. аналог — ана́лог іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  8. аналог — Аналог — analog — Analog — 1) Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв’язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками... Гірничий енциклопедичний словник