апроксимація

апроксимація, род. апроксимації

(від лат. approximatio – зближення)

наближене вираження одних математичних об'єктів іншими, простішими, наприклад, кривих ліній — ламаними, ірраціональних чисел — раціональними, неперервних функцій — многочленами.

Теореми про граничний перехід під знаком скалярних інтегралів застосовуються в задачах апроксимації і, зокрема, при наближеному розв'язуванні інтегральних і диференціальних рівнянь (Тацій).

Оскільки апроксимація проводиться в широкому інтервалі зміни аргумента використання нелінійної залежності від коефіцієнтів тут ще більш вигідно ніж при інтерполяції (Калиткин).

Джерело: Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. апроксимація — апроксима́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. апроксимація — -ї, ж. Наближене зображення одних математичних об'єктів іншими. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. апроксимація — АПРОКСИМА́ЦІЯ, ї, ж., мат. Приблизне вираження яких-небудь величин через інші, простіші величини. У тих випадках, коли знайдені методом простої інтерполяції коефіцієнти не забезпечують досить точної апроксимації... Словник української мови у 20 томах
  4. апроксимація — апроксима́ція (від лат. approximatio – зближення) наближене зображення одних математичних об’єктів іншими, напр. кривих ліній – ламаними, ірраціональних чисел – раціональними. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. апроксимація — Наближення, заміна одних математичних величин або об'єктів ін., напр., кривої лінії близькою їй ламаною. Універсальний словник-енциклопедія
  6. апроксимація — рос. аппроксимация (від латин. approximatio — зближення) — наближене зображення одних математичних об'єктів іншими, напр., кривше ліній-ламаними, ірраціональних чиселраціональніши. Eкономічна енциклопедія