кодування

кодування, род. кодування

(від лат. codex – книга)

шифрування повідомлення за допомогою коду; операція заміни звичайних текстових даних скороченими умовними позначеннями.

Таким чином, знання теорії завадостійкого кодування дозволяє визначити оптимальні параметри завадостійкого коду в залежності від поставленої задачі (Білинський).

Система кодування використовується для заміни назви об'єкта на умовні позначення (коди) з метою забезпечення зручної і більш ефективної обробки інформації (Страхарчук).

Джерело: Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. кодування — кодува́ння іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. кодування — 1. Перетворення кількісних і якісних даних в числові або буквенні символи. 2. Операції ототожнення символів або груп символів одного коду з символами або групами символів іншого коду. 3. Підготовка інформації до формалізованої обробки. Словник із соціальної роботи
  3. кодування — Кодирование — encoding — kodieren – ототожнювання символів чи груп символів одного коду з символами чи групами символів іншого коду або обробка певної інформації через знакову систему певного коду. Гірничий енциклопедичний словник
  4. кодування — -я, с., спец. Дія за знач. кодувати. Ефективне кодування — кодування, яке передбачає усунення надлишковості інформації. Завадостійке кодування — кодування, яке характеризується підвищенням вірогідності передачі інформації без помилок. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. кодування — КОДУВА́ННЯ, я, с., спец. Дія за знач. кодува́ти. Застосування стандарту дозволяє навести чіткий порядок у кодуванні інтернаціональних символів (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  6. кодування — кодува́ння операція ототожнювання символів чи груп символів одного коду з символами чи групами символів іншого коду. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. кодування — КОДУВА́ННЯ, я, с., спец. Дія за знач. кодува́ти. Застосовуються спеціальні методи кодування сигналів супутника, що нагадують собою радіолокаційні методи (Радіолокація.., 1958, 39). КОДУВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. кодува́ти. Словник української мови в 11 томах
  8. кодування — рос. кодирование присвоєння коду товарам, речам, предметам, об'єктам господарювання тощо. Eкономічна енциклопедія