кореляція

кореляція, род. кореляції

(від лат. relatio – відношення)

1) у математиці – співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або понять

2) у природознавстві – залежність між явищами або величинами (параметрами), що не має чіткого функціонального характеру.

Кореляція двох незалежних випадкових процесів дорівнює нулю (Монастирський).

Кореляційні функції широко застосовуються в інформатиці для прогнозування поведінки автоматичних систем (Страхарчук).

Джерело: Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. кореляція — кореля́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 2. кореляція — 1. Взаємозалежність, взаємна відповідність, співвідносність понять, предметів, явищ. 2. Зв’язок перемінних, при якому одному значенню однієї ознаки відповідає декілька значень іншої ознаки... Словник із соціальної роботи
 3. кореляція — Співвідношення, співзалежність. Словник синонімів Караванського
 4. кореляція — (від лат. correlatio — співвідношення) взаємний зв'язок, взаємозалежність, співвідношення предметів та понять Словник іншомовних соціокультурних термінів
 5. кореляція — Корреляция — correlation — Korrelation — 1) Співвідношення, відповідність, взаємозв’язок предметів або понять. 2) Залежність між явищами або величинами (параметрами), що не має чіткого функціонального характеру. Гірничий енциклопедичний словник
 6. кореляція — -ї, ж., книжн. 1》 Співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або понять. 2》 біол. Певне співвідношення між будовою організму та їхніми функціями. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. кореляція — КОРЕЛЯ́ЦІЯ, ї, ж., книжн. Взаємна залежність, взаємний зв'язок; співвідношення. Гриць засміявся. Яка точна кореляція сну й дійсності (О. Бердник); Уільямс виявив подиву гідну кореляцію між положенням цих небесних тіл і циклами ділового життя (П. Словник української мови у 20 томах
 8. кореляція — (англ. соrrelation) статистична залежність між величинами, коли зміна однієї величини, яка є випадковою, призводить до зміни очікуваного середнього значення (математичного очікування) другої величини. Число, яке показує ступінь щільності кореляції, називається коефіцієнтом кореляції. Економічний словник
 9. кореляція — кореля́ція (від ко... і лат. relatio – відношення) 1. Співвідношення, відповідність, взаємозв’язок предметів або понять. 2. біол. Певне співвідношення між будовою окремих частин організму та їхніми функціями. Словник іншомовних слів Мельничука
 10. кореляція — Кореля́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 11. кореляція — КОРЕЛЯ́ЦІЯ, ї, ж., книжн. Взаємна залежність, взаємний зв’язок; співвідношення. Між окремими ознаками й властивостями організму існує тісний зв’язок. Між ними є певна залежність, яка в науці має назву кореляції (Юним мічур.. Словник української мови в 11 томах
 12. кореляція — рос. корреляция (від латин. correlatio взаємозв'язок) — поняття в економічній статистиці, яке відображає наявність зв'язку між подіями, процесами і факторами, що їх зумовлюють. Eкономічна енциклопедія