антрагогіка

(від грецьк. ander/andros — доросла людина + agoge — керівництво, виховання)

галузь педагогічної науки, яка охоплює проблеми навчання, освіти та виховання дорослого населення

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me