диверсифікація

(від лат. diversus — різний та facere — робити )

стосується сфери культури і відпочинку; розширення видів та форм соціокультурної діяльності

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. диверсифікація — ДИВЕРСИФІКА́ЦІЯ, ї, ж. 1. книжн. Урізноманітнення чого-небудь. Настав час вдумливо і раціонально підійти до питань диверсифікації джерел фінансування науки (із журн. Словник української мови у 20 томах
  2. диверсифікація — (англ. diversification) 1. Різнобічний розвиток. Д. виробництва – одночасний розвиток багатьох, не пов’язаних між собою видів виробництва, розширення асортименту продукції, яка виробляється. Економічний словник
  3. диверсифікація — диверсифіка́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. диверсифікація — рос. диверсификация (від латин. diversus — різний і facere — робити) — 1. Різноманіття, різнобічний розви-ток. 2. Проникнення спеціалізованих фірм (промислових, транспортних, будівельних) до інших галузей виробництва, сфери послуг та ін.; у процесі... Eкономічна енциклопедія
  5. диверсифікація — [дBвеирсиеф'ікац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  6. диверсифікація — -ї, ж. 1》 Надання чому-небудь різнобічного, комбінованого, багатогалузевого характеру. || Поширення господарчої діяльності на нові сфери (розширення номенклатури продукції, видів наданих послуг тощо). Диверсифікація виробництва. Великий тлумачний словник сучасної мови
  7. диверсифікація — диверсифіка́ція (від лат. diversus – різний, віддалений і ...фікація) одна з форм концентрації капіталу в умовах науково-технічної революції; полягає в тому, що капіталістичні фірми, прагнучи вистояти в умовах нерівномірного розвитку економіки... Словник іншомовних слів Мельничука