комунікабельність

(від фр. communicable — який з'єднується, від лат. cjmmunicabilis — з'єдную, повідомляю)

здатність людини до плідної взаємодії з іншими людьми; товариський

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. комунікабельність — -ності, ж. 1》 Здатність бути комунікабельним, товариськість, контактність. 2》 Зв'язок, спілкування між ким-, чим-небудь. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. комунікабельність — комуніка́бельність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. комунікабельність — [комун'ікабеил'н'іс'т'] -нос'т'і, ор. -н'іс'т'у Орфоепічний словник української мови
  4. комунікабельність — (англ. соmmunicability) можливість, здатність до спілкування, налагодження контактів та зв’язків. Економічний словник
  5. комунікабельність — комуніка́бельність (франц. communicable – той, що з’єднується, від лат. communico – з’єдную, повідомляю) здатність до спілкування, товариськість. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. комунікабельність — рос. коммуникабельность 1. Засоби сполучення (транспортні комунікації) і зв'язку, інформаційні контакти. У сучасному світі особливо зросла роль Інформаційних комунікацій, пов'язаних з системою Інтернет. 2. Здатність людей встановлювати ділові контакти, зв'язки, стосунки. Eкономічна енциклопедія