ноосфера

(від грецьк. noos — розум + сфера)

сфера розуму, особливий етап у розвитку біосфери, у якому вирішальне значення набуває духовна творчість людства

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ноосфера — ноосфе́ра іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. ноосфера — -и, ж. 1》 Оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери. 2》 Сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. ноосфера — ноосфе́ра (від грец. νόος – розум і сфера) оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. ноосфера — НООСФЕ́РА, и, ж. Новий еволюційний стан біосфери, коли діяльність людини стає вирішальним чинником її розвитку. В. І. Вернадський створює вчення про НООСФЕРУ. Словник української мови у 20 томах
  5. ноосфера — НООСФЕРА — такий стан світу людини, коли науковий розум і практична діяльність стають планетарною силою, сумірною з силами природи. Теорію Н. створив Вернадський в 20 — 30-ті рр. XX ст Р. елігійний варіант її розроблений Тейяр де Шарденом. Термін "Н. Філософський енциклопедичний словник