соціум

(від лат. socium — загальне)

велика стала соціальна спільність, яка характеризується загальними умовами життєдіяльності людей і як результат — загальною культурою

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. соціум — СО́ЦІУМ, у, ч. 1. Людська спільність як результат історично зумовлених форм діяльності людей. Мовна ситуація є одночасно і процесом і результатом історичного розвитку соціуму (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  2. соціум — Велика стійка соціальна спільнота, що характеризується єдністю умов життєдіяльності людей у певних суттєвих відносинах і внаслідок цього спільністю культури; вища форма соціуму – суспільство як цілісна соціальна система. англ. socium; нім. Sozium m=; угор. szocium; рос. социум. Словник із соціальної роботи
  3. соціум — со́ціум іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  4. соціум — -у, ч. 1》 Людська спільнота як результат форм діяльності людей, що склалися історично. 2》 Група людей, об'єднаних за якимись (професійними, культурними і т. ін.) ознаками. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. соціум — [соц'іум] -му, м. (на) -м'і, мн. -мие, -м'іў Орфоепічний словник української мови
  6. соціум — (англ. sоcium) велика стійка соціальна спільнота, що характеризується єдиними умовами життєдіяльності людей і єдністю культури. Вища форма – суспільство як цілісна соціальна система. Економічний словник
  7. соціум — рос. социум велика стійка соціальна спільність, що характеризується єдністю умов життєдіяльності людей і спільністю культури. Найвища форма — суспільство як цілісна соціальна система. Eкономічна енциклопедія