інформатика

(від лат. informatio — роз'яснення, виклад)

галузь науки, яка вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані з її збиранням, пошуком, переробкою, перетворенням, розповсюдженням, використанням у різних сферах діяльності та збереження

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інформатика — (англ. іпformatic) система знань, що стосуються виробництва, переробки, зберігання та поширення усіх видів інформації в суспільстві, природі і техніці. Економічний словник
  2. інформатика — Галузь науки і техніки, що займається методами запису, зберігання та перетворення інформації, переважно за допомогою комп'ютерного обладнання; включає, зокрема, методи програмування, теорію алгоритмів, математичну лінгвістику; тісно пов'язана з математикою, методи якої широко застосовуються в і. Універсальний словник-енциклопедія
  3. інформатика — ІНФОРМА́ТИКА, и, ж. Теоретична та прикладна дисципліна, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також закони, методи і способи її збирання, оброблення, передавання й використання в різних галузях людської діяльності. Словник української мови у 20 томах
  4. інформатика — -и, ж. Галузь наукових знань, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також способи її отримання, перетворення, зберігання і використання; теорія інформації. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. інформатика — рос. информатика галузь науки, що вивчає будову й загальні властивості наукової інформації; процеси і закономірності її формування, перетворення та передавання; вирішення проблем створення... Eкономічна енциклопедія
  6. інформатика — [інформатиека] -кие, д. і м. -иец'і Орфоепічний словник української мови
  7. інформатика — інформа́тика іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  8. інформатика — інформа́тика наука, що вивчає будову й загальні властивості наукової інформації, а також закономірності її створення, перетворення, передавання й використання в різних галузях діяльності людини. Словник іншомовних слів Мельничука
  9. інформатика — Информатика — informatics, information science — *Informatik — наука, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також закономірності її створення, перетворення, передавання й використання в різних галузях діяльності людини. Осн. Гірничий енциклопедичний словник