активність громадянська

Поняття, яке характеризує цілеспрямовану діяльність індивідів та соціальних груп, яка направлена на змінену та розвиток громадянського суспільства та його інститутів.

англ. civil activity; нім. öffentliche Aktivität; угор. polgári aktivitás; рос. активность общественная.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me