асиндетон

(гр. asyndeton — незв‘язане) стилістична фігура, що має будову багатокомпонентного складного безсполучникового речення: Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).

Джерело: Словник стилістичних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. асиндетон — асиндето́н (від грец. άσΰνδετον – безсполучниковість) фігура поетичної мови, в якій опускаються сполучники для надання розповіді більшої виразності, стислості. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. асиндетон — АСИ́НДЕТОН, у, ч., лінгв. Безсполучниковість – стилістична фігура, яка характеризується пропуском сполучників із метою посилення експресії висловлювання. У досліджуваних текстах часто трапляється асиндетон (з навч. літ.). Словник української мови у 20 томах
  3. асиндетон — БЕЗСПОЛУЧНИКО́ВІСТЬ лінгв. (відсутність сполучників між словами або реченнями), АСИНДЕТО́Н лінгв. Словник синонімів української мови
  4. асиндетон — аси́ндетон іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  5. асиндетон — -а, ч. Стилістичний прийом, при якому опускаються сполучники. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. асиндетон — • асиндетон (грец. άσύνδετον) , безсполучниковість — стилістичний прийом, який полягає в опусканні сполучників, що зв'язують однорідні слова або речення. А. надає фразі стислості і виразності: "Пропало, пройшло, пролетіло, // Минулося, щезло, спливло... Українська літературна енциклопедія