біоценологія

БІОЦЕНО́ЛОГІЯ, ї, ж. Розділ екології, який вивчає рослинні й тваринні угруповання в їхній сукупності.

Екологію поділяють умовно на власне екологію,., що вивчає реакції окремих організмів на вплив середовища, і біоценологію.., предметом вивчення якої є складні екологічні системи — біоценози (Веч. Київ, 3.VIІ 1971, 4).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біоценологія — біоценоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. біоценологія — Наука, що вивчає склад, структуру, динаміку, походження біоценозів та трофічні зв'язки між їхніми компонентами. Словник термінів з агрофітоценології
  3. біоценологія — -ї, ж. Розділ екології, який вивчає рослинні й тваринні угруповання в їхній сукупності. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. біоценологія — БІОЦЕНОЛО́ГІЯ, ї, ж. Розділ екології, який вивчає рослинні й тваринні угруповання в їх сукупності. Екологію поділяють умовно на власне екологію, що вивчає реакції окремих організмів на вплив середовища, і біоценологію, предметом вивчення якої є складні екологічні системи – біоценози (з газ.). Словник української мови у 20 томах
  5. біоценологія — біоценоло́гія (від біоценоз і ...логія) розділ екології, що вивчає рослинні й тваринні угруповання в їхній сукупності (біоценоз). Словник іншомовних слів Мельничука