символіка

СИМВО́ЛІКА, и, ж.

1. Умовне відображення подій, явищ, понять, ідей і т. ін. за допомогою умовних знаків — символів; символічне значення, яке надається чому-небудь.

Питання про філософське осмислення ролі символіки в науковому пізнанні виступило на перший план (Ком. Укр., 8, 1967, 78);

Рослинний орнамент індійського килима тяжів до живої природи, рослинний орнамент наших народів схиляється до символіки (Вол., Дні.., 1958, 30).

2. збірн. Символи; сукупність символів.

Мовна тканина байок Глібова насичена образними висловами і символікою, виробленими в живому мовленні (Курс іст. укр. літ. мови, І, 1958, 431);

Писав я ці етюди під впливом творів Метерлінка, повно було в них символіки, містики, потойбічного… (Донч., VI, 1957, 581);

У суботу розпочався складний весільний ритуал, повний старовинних звичаїв, прикмет та символіки (Тулуб, Людолови, II, 1957, 51).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. символіка — [сиемвол'іка] -кие, д. і м. -л'іц'і Орфоепічний словник української мови
  2. символіка — СИМВО́ЛІКА, и, ж. 1. Умовне відображення подій, явищ, понять, ідей і т. ін. за допомогою умовних знаків – символів; символічне значення, яке надається чому-небудь. Словник української мови у 20 томах
  3. символіка — симво́ліка іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. символіка — -и, ж. 1》 Умовне відображення подій, явищ, понять, ідей і т. ін. за допомогою умовних знаків – символів; символічне значення, яке надається чому-небудь. 2》 збірн. Символи; сукупність символів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. символіка — рос. символика 1. Вираження ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків — символів. 2. Сукупність символів. Eкономічна енциклопедія
  6. символіка — (від грецьк. sym bolon — знак) 1) висловлювання ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків або предметів 2) сукупність символів Словник іншомовних соціокультурних термінів
  7. символіка — симво́ліка (від грец. συμβολικός – той, що передається знаком) 1. Вираження ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків – символів. 2. Сукупність символів. Словник іншомовних слів Мельничука
  8. символіка — Симво́ліка, -ки, -ці Правописний словник Голоскевича (1929 р.)