інфраструктура

ІНФРАСТРУКТУ́РА, и, ж. Сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв’язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров’я тощо).

Ефективність використання основних виробничих фондів у сільському господарстві великою мірою залежить від наявності відповідної осно ви — інфраструктури (Хлібороб Укр., 12, 1974, 42);

Засідання [комітету міністрів оборони] розглянуло питання про удосконалення інфраструктури армій Варшавського договору (Веч. Київ, 4.III 1971, 3).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інфраструктура — Комплекс галузей економічного і соціального життя, які мають підпорядкований і допоміжний характер, обслуговують виробництво й забезпечують умови життєдіяльності суспільства: виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура. Літературне слововживання
  2. інфраструктура — (від лат. infra — під, нижче + структура) стосовно до соціокультурного життя суспільства сукупність її складових частин, служб, товариств, споруд, необхідних для нормального функціонування системи Словник іншомовних соціокультурних термінів
  3. інфраструктура — [інфраструктура] -рие, д. і м. -р'і Орфоепічний словник української мови
  4. інфраструктура — Инфраструктура — infrastructure — Іnfrastruktur — сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку, виробництво (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров'я та ін.). Гірничий енциклопедичний словник
  5. інфраструктура — рос. инфраструкіура сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров'я тощо). Eкономічна енциклопедія
  6. інфраструктура — інфраструкту́ра іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. інфраструктура — (англ. іпfrastructure) комплекс галузей, що обслуговують промисловість і сільське господарство, будівництво, енергетичне господарство, залізничний транспорт, зв’язок, водопостачання та каналізацію, загальну та професійну освіту, науку, медицину. Економічний словник
  8. інфраструктура — -и, ж. Сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальну і професійну освіту, охорону здоров'я тощо). Виробнича інфраструктура. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. інфраструктура — інфраструкту́ра (від лат. infra – нижче, під і структура) сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв’язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров’я та ін.). Словник іншомовних слів Мельничука
  10. інфраструктура — Основні установи та інститути, необхідні для функціонування економіки й суспільства; і. економічна — послуги у галузі транспорту, зв'язку, енергетики, меліорації і т.п.; і. Універсальний словник-енциклопедія