парцела

ДІЛЯ́НКА (окрема частина земельної площі, використовувана з певною метою, виділена за якоюсь ознакою), ДІЛЬНИ́ЦЯ рідше, ШМАТО́К, ПЛОЩИНА́, ПЛО́ЩА рідше; КЛА́ПОТЬ, КЛА́ПТИК, ПРИРІ́ЗОК, ПРИРІ́З, ПАРЦЕ́ЛА ек., ПАРЦЕ́ЛЯ заст., ПІ́ДМЕ́Т діал. (невелика); ПО́ЛЕ (використовується з певною метою); ПЛОЩА́ДКА (невелика, рівна); ЛА́ТКА (невелика або така, що чимось відрізняється від сусідніх); ПОДІ́ЛОК діал., заст. (виділена у користування селянській родині); ПО́СТАТЬ (яку обробляє один жнець, полільник тощо). Скоро вся ділянка вкрилася, мов письменами якимись незрозумілими, зигзагами світло-зелених покосів (Г. Хоткевич); На заповідній дільниці росли столітні дуби й сосни (О. Донченко); — Коли б тобі щаслива доля, -- Сказав ласкаво чоловік, -- Дала шматок такого поля — Ти б, синку, сіяв цілий вік! (Л. Глібов); Він шукає тієї сили, що віяла колись од вільного степу, шукає високої тирси і не знаходить нічого, — саму понуру поорану площину (Б. Грінченко); По кряжу над урвищем зберігся чималий клапоть цілини, — буде намети де ставити (О. Гончар); Невеликі все то клаптики були, одні свіжо заскороджені, другі злегка прикриті зеленою рослиною (Панас Мирний); У поповім городчику приріз зеленіє (коломийка); Мірянка була готова.. Графська земля лишилася вишита кольоровими коликами, і на кожному з них число парцели (О. Маркуш); Купив (емігрант) кілька будинків і взагалі займався спекуляцією — торгував парцелями і домами (С. Масляк); Десь восени мати вибирала на городі підмет — невелику ділянку землі (В. Минко); Поля зрошення; А женихи тим часом всі бавились там, де звичайно, — При Одісеєвім домі, на втоптаній добре площадці (переклад Бориса Тена); Взяла Катерина граблі з залізними зубками, латку озимого жита заволочила (С. Чорнобривець); Садок був невеличкий, але рясний. Нешироким поділком він простягсь аж до річки (Б. Грінченко); Приїхав (економ) до постаті, став снопи лічити (пісня).

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. парцела — ПАРЦЕ́ЛА, и, заст. ПАРЦЕ́ЛЯ, і, ж., екон. Дуже маленька ділянка (звичайно землі). Ся яма лежала на самім краю його парцелі і припирала безпосередньо до громадської толоки (І. Франко). Словник української мови у 20 томах
  2. парцела — Парце́ла, парцеля: Парце́ль, парцела: — дрібна земельна ділянка [44-1,47] — земельний наділ [35] — невелика земельна ділянка [44-2] Словник з творів Івана Франка
  3. парцела — (англ. рarcel) невелика ділянка землі, на якій за допомогою примітивних засобів виробництва селянин веде своє дрібне (парцелянське) господарство. Економічний словник
  4. парцела — -и, заст. парцеля, -і, ж., ек. 1》 Дуже маленька ділянка (звичайно землі). 2》 Земельна ділянка, що її використовують як одиницю обліку при складанні земельних кадастрів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. парцела — парце́ла (франц. parcelle, від лат. particula – частка) невелике приватне земельне володіння; клаптик землі, на якому за допомогою примітивних засобів виробництва ведеться дрібне (парцелярне) селянське господарство. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. парцела — парце́ла іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. парцела — ПАРЦЕ́ЛА, и, заст. ПАРЦЕ́ЛЯ, і, ж., ек. Дуже маленька ділянка (звичайно землі). Ся яма лежала на самім краю його парцелі і припирала безпосередньо до громадської толоки (Фр., VIII, 1952, 408). Словник української мови в 11 томах
  8. парцела — рос. парцелла дрібна партія товару, вантажу. Eкономічна енциклопедія