рапорт

ПОВІДО́МЛЕННЯ (те, що доводять до чийогось відома, сповіщають комусь), ЗВІ́СТКА, ВІ́СТКА, ВІСТЬ, ІНФОРМА́ЦІЯ, ІНФОРМУВА́ННЯ, ПОГОЛО́СКА (ПОГОЛО́СОК) розм., ПОГУ́ДКА розм., ОБВІ́СТКА заст., РЕЛЯ́ЦІЯ заст., книжн., ЗВІДО́МЛЕННЯ заст., ВІ́ДА діал.; ПОВІ́СТКА, ОПОВІ́ЩЕННЯ, ОПОВІ́СТКА діал. (перев. коротке письмове); ДО́ПОВІДЬ, ВІ́ДЧИТ заст. (прилюдне на певну тему); РЕФЕРА́Т (коротке усне або письмове, перев. наукове); РА́ПОРТ, ДОНЕ́СЕННЯ (офіційне, адресоване вищій інстанції); ДЕПЕ́ША (термінове офіційне); БЮЛЕТЕ́НЬ (коротке офіційне). Лише на другий день Даву одержав повідомлення, що Багратіон з усіма полками переправився на лівий берег Дніпра (П. Кочура); Звістка про те, що приїхав Тарас, швидко рознеслася по селу (О. Іваненко); А весною цією по добрій годині вістка в синім конверті в артіль прибула... (М. Нагнибіда); З найдальших фронтів повернулись сини І всі вже прийшли похоронні. Лиш він не поверне. Даремно шукать, І кликать, і ждати на вісті (Б. Олійник); Фрунзе присів край столу, вислуховуючи інформацію начштабу про становище на Литовському півострові (О. Гончар); Пущено було по місту поголоску, що сьогодні засідання суду (П. Колесник); — А з Бобриків знов поголосок... погромили там панську пасіку... (Марко Вовчок); Абсест сказав, яка погудка (І. Котляревський); (Козека:) Великий караван З товарами прийшов із Перекопа, Тобі купці обвістку принесли (І. Кочерга); З відчаєм і ненавистю думав коронний гетьман, яку реляцію писати йому тепер королю (Н. Рибак); (Гуральський (до Адама):) Свої звідомлення для мене передавайте, як досі, через умовлену книгарню (Мирослав Ірчан); Кожного дня молодиця й дівчинка стрічали кожне обличчя, чи не несе воно страшної віди (Марко Вовчок); Через неділь дві прислали мені повістку, що губернатор утвердив вибори (О. Стороженко); Не раз було зверталися до мене солдатки, щоб прочитати немудрого листа з фронту або страшне оповіщення про смерть чоловіка (Є. Кравченко); Він прочитував цілу газету від заголовка аж до оповісток (Лесь Мартович); Мічурін був викликаний у Москву в Раднарком для доповіді (О. Довженко); Відчит мій сподобався і тепер маю його десь надрукувати (Леся Українка); — Ти не домашні завдання виконуєш, а готуєш кожного разу реферати (О. Донченко); Політрук вислухав короткий рапорт ординарця з батальйону про призначення старшого лейтенанта, товариша Билини, командиром роти (І. Ле); Він наказав другому бійцеві нести донесення через фронт (О. Копиленко); Генерал-губернатор вважав за необхідне послати з депешами особливої ваги в головну його величності штаб-квартиру Івана Петровича Котляревського (А. Хорунжий). — Пор. чу́тка.

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. рапорт — ра́порт I ра́порт (франц. rapport, від rapporter – приносити, повідомляти) 1. Передбачена статутом форма усної або письмової доповіді підлеглих військовослужбовців начальникові. 2. Звіт про виконання завдання, взятих на себе зобов’язань тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. рапорт — ра́порт іменник чоловічого роду офіційне повідомлення рапо́рт іменник чоловічого роду повторювана частина малюнка Орфографічний словник української мови
  3. рапорт — РА́ПОРТ, у, ч. 1. Усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій інстанції, керівництву. Всю ніч Кутузов приймав генералів, що один за одним, з’являлися з рапортами (Кочура, Зол. Словник української мови в 11 томах
  4. рапорт — Ра́порт, -ту, в -ті; -порти, -тів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  5. рапорт — Звіт, звідома, див. справоздання Словник чужослів Павло Штепа
  6. рапорт — I р`апорт-у, ч. Усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій інстанції, керівництву. || Доповідна записка, в якій стисло, але докладно викладено суть якої-небудь справи. II рап`орт-у... Великий тлумачний словник сучасної мови
  7. рапорт — див. ПОВІДОМЛЕННЯ. Словник синонімів Караванського
  8. рапорт — РАПО́РТ, у, ч. Повторювана частина малюнка на тканині, шпалерах, килимах і т. ін. У мережці-затяганці, як і в інших мережках, можна вишивати який завгодно узор. У даному випадку рапорт його складається з фігур ромба й зірки (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  9. рапорт — (фр. — повернення) Повторення пластичного елемента, орнаментального мотиву чи малюнка. Архітектура і монументальне мистецтво
  10. рапорт — рос. раппорт 1. Звіт про виконання завдання, зобов'язання. 2. Службове або військове повідомлення про щось важливе. Eкономічна енциклопедія