бодай

【语气】

1) 愿, 但愿

Бодай же ти здоров був! 祝愿你健康!

Бодай не казати 还是不说为好

2) 哪怕, 即使

Бодай на хвилину 哪怕是一会儿呢

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me