боляче

I

【副】 【用作谓语】 疼痛

Вам буде боляче 您会感到疼痛

II

【副】 有害地; 产重地

Вдартться боляче 跌得很厉害

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me