брак

I

【阳】 废品; 毛病, 缺陷

II

【阳】 缺少, 缺乏, 不足, 没有

За браком часу 由于时间不够

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me