брати

【未】

1) 拿, 取

Брати книжку 拿一本书

2) 夺取, 占领, 攻克, 拿下

3) 携带, 随身带

Брати з собою чемодан 随身携皮箱

◇ Брати верх 占上风, 获胜

Брати за живе 令人感伤

Брати напрокат 租赁

Брати початок 起源, 发端

Брати зобов'язання 承担义务

Брати приклад 以…为榜样

Брати слово 发言

Брати участь 参加, 参与

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me