великий

【形】

1) 大的, 容大量的; 相当多的, 丰富的; 有力的

Великий план 大计划

Від малого до великого 从小到大(指人)

На цей товар великий попит 这个商品销路很广

2) 伟大的; 重要的

2) 宽广的; 内容丰富的, 冗长的 ◇ Надавати великого значення 非常重视

Великою мірою 大量地

Великий палець 大拇指; 大脚趾

Велика рогата худоба 【集】

Велика літера 大写字母

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me