взагалі

【副】

1) 一般(地说), 总之, 总而言之, 大体上

2) 总是, 老是, 向来

Він взагалі такий 他老是这样

2) 根本

Він взагалі не прийде 他根本不会来

◇ Взагалі кажучи 一般说来, 总而言之; 说真的; 本来

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me